RSS

Donacije

Zbog čestih upita od strane naših simpatizera, za način na koji mogu donirati novac za rad HCSP AS-a, stavljamo broj bankovnog računa stranke u zemlji i inozemstvu:
Devizni račun: HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BOSNA I HERCEGOVINA, PRISOJE B.B TOMISLAVGRAD.
Raiffeisen banka dd BIH Sarajevo,Danijela Ozme4,Sarajevo BIH
Swift code:RZBABA2S
Account no of Beneficiary: 503012000021974
IBAN:BA391610620000978807
Broj računa u zemlji (BIH): RAIFFEISEN BANKA DD BOSSNA I HERCEGOVINA
HRVATSKA CISTA STRANKA PRAVA BOSNA I HERCEGOVINA Bare b.b ,Prisoje -Tomislavgrad
Racun:1610200046560098
Hvala svima vama koji ste nam do sada pomogli a i vama koji nam planirate pomoći u budućnosti.