RSS

Oltar domovine

Dolaskom Hrvata na prostore današnje BIH i RH ustrojena je Kraljevina Hrvatska na Duvanjskom polju 925.godine. Prvi vladar narodne krvi “međunarodno priznat” bio je Tomislav Trpimirović. Nestankom vladarske kuće Trpimirovića i ugarsko-hrvatskom nagodom iz 1102 (Pacta conventa), dio hrvatskoga naroda nastanjen u istočnim dijelovima kraljevine – od Jajca do Srebrenice – samo je uvjetno priznavao ovaj sporazum. Knezovi Borići (velikaši iz Slavonije doseljeni u Bosnu) preteče su roda Kotromanića (najprije banova, poslije kraljeva) koji su kao druga hrvatska dinastija očuvali veću narodnu samobitnost naspram mađarskim presizanjima. Tvrtko Kotromanić je proglašenjem kraljevine Bosne očuvao slobodnom veći dio nekadašnje nezavisne hrvatske kraljevine te se udružio s vođom ustanika protiv mađarske prevlasti u zapadnim dijelovima zemlje, priorom vranskim Ivanom Paliznom. Ratujući za oslobođjenje cijele Hrvatske, pod patronatom dinastije Anjou iz Napulja, ova dvojica su umalo uspjeli u nakani. Kao miljenik anjouvinaca Tvrtko je uzeo i njihov grb s ljiljanima za svoj obiteljski znak. Sljedbenici Tvrtka Kotromanića i Ivana Palizne u borbi protiv Mađara nosili su naziv – ustaše.
Dolaskom otomanskih osvajača, pogubljenjem posljednjega kralja Stipana Kotromanica i bijegom kraljice bl. Katarine u Rim, završava poglavlje samostalnosti istočnog dijela kraljevine Hrvatske (bosanskoga kraljevstva). U znak sjećanja na ove događaje iz hrvatske povijesti, HČSP AS je za mjesto od posebne počasti (oltar domovine) odredilo drevni grad Bobovac, sjedište kraljeva iz roda Kotromanića. Bobovac se nalazi u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj.