RSS

Velikani u BiH

Ovdje donosimo imena i prezimena osoba koji su zaslužili status velikana u Bosni i Hercegovini:
Dr. Nikola Mandić
Savfet-beg Basagić
Ivan Miličević
Džemaludin Kurt
Hamid Ekrem Šahinović
Ivo Pilar